El Seminari

El Seminari Diocesà de Girona és una institució eclesiàstica que es va crear a finals del segle XVI. L’any 1988, mitjançant un decret de la Santa Seu i per iniciativa conjunta dels bisbes que integren les diòcesis de la Tarraconense (Tarragona, Urgell, Lleida, Tortosa, Vic, Solsona i Girona), es va crear el Seminari Major Interdiocesà amb seu a Barcelona. Aquest seminari alberga els seminaristes de les diverses diòcesis per tal de seguir els estudis a les Facultats eclesiàstiques de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, a la mateixa ciutat.

Déu et crida

El do de la crida és el gran regal que Déu fa a alguns joves per tal que esdevinguin els instruments per a fer arribar el seu amor salvífic als homes i dones del nostre món i ser signes de la tendresa i misericòrdia de Déu, de manera preferencial per als més pobres.

Entitats on els seminaristes realitzem la formació

Tens algun dubte? Contacta amb nosaltres!