L’equip de formadors del Seminari són les persones encarregades de l’acompanyament i de la consolidació de la vocació del jove seminarista de Girona en les diverses facetes del seu itinerari formatiu. Aquest acompanyament es concreta en els diversos vessants de la formació integral del seminarista: la vessant humana, dimensió bàsica sobre la qual s’edifiquen les altres; la vessant intel·lectual, ambdues recolzades per la vessant espiritual que les cohesiona totes, i que prepara el seminarista per a la futura missió pastoral al bisbat de Girona.