L’equip de formadors del Seminari són les persones encarregades de l’acompanyament i de la consolidació de la vocació del jove seminarista de Girona en les diverses facetes del seu itinerari formatiu. Aquest acompanyament es concreta en els diversos vessants de la formació integral del seminarista: la vessant humana, dimensió bàsica sobre la qual s’edifiquen les altres; la vessant intel·lectual, ambdues recolzades per la vessant espiritual que les cohesiona totes, i que prepara el seminarista per a la futura missió pastoral al bisbat de Girona.

Presentació de Mn. Javier Vilanova, rector del Seminari Major Interdiocesà

Mossèn Javier explica la seva vocació al sacerdoci i la gran alegria que comporta exercir de sacerdot quan es constata la generositat de Déu que vessa abundosament les seves gràcies i fa que el sacerdot sigui el qui fa arribar la bondat de Déu a les persones.

Mn. Jordi Font

Rector del Seminari de Girona

Mn. Javier Vilanova Pellisa

Rector del Seminari Interdiocesà

Mn. Gabriel Casanovas Vila

Vicerector

Mn. Jaume Gené Nolla

Director espiritual